Aktualności

26-08-2019 6:40

Zamknięty przejazd kolejowy w Paczkowie

Wykonawca remontu trasy kolejowej informuje, że przez dwie noce z rzędu zamknięty będzie przejazd na ulicy Średzkiej w Paczkowie.

Czytaj więcej
22-08-2019 13:01

Przetarg na kolejny etap przebudowy drogi Pobiedziska – Iwno

Ogłosiliśmy przetarg na II etap przebudowy drogi powiatowej nr 2486P. To ponad 3-kilometrowy odcinek od węzła Iwno na S5 do przepustu w lesie.

Czytaj więcej
14-08-2019 7:00

16 sierpnia Zarząd Dróg Powiatowych będzie nieczynny

Informujemy, że 16 sierpnia 2019 roku (piątek) Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu będzie nieczynny. Z kolei 24 sierpnia 2019 roku (sobota) będziemy pracować w godzinach od 8 do 15.

Czytaj więcej
09-08-2019 12:32

Ekspresowa budowa nowego mostu w Nadrożnie

Zamiast kilkutygodniowej budowy stalowej konstrukcji – jednodniowy montaż betonowych elementów. Na takie rozwiązanie zdecydowaliśmy się w Nadrożnie.

Czytaj więcej
30-07-2019 7:02

Wkrótce przebudowa ulicy Gromadzkiej w Więckowicach

Umowa na wykonanie prac została właśnie podpisana. Prace rozpoczną się w sierpniu. Jak zmieni się ulica Gromadzka?

Czytaj więcej
26-07-2019 12:25

Rozpoczęliśmy koszenie traw i chwastów przy drogach

Właśnie rozpoczęło się drugie w tym roku koszenie traw i chwastów przy drogach powiatowych. Tym razem jest to tzw. koszenie wąskie.

Czytaj więcej
25-07-2019 10:10

Umowa na przebudowę drogi Gądki – Szczodrzykowo podpisana

Na początku sierpnia rozpocznie się kolejny etap przebudowy drogi Gądki – Szczodrzykowo (na odcinku od Dachowy do drogi wojewódzkiej 434).

Czytaj więcej
16-07-2019 7:03

Drogi powiatowe bez wakacji. Gdzie trwają prace?

Mimo wakacji, sezon na drogach powiatowych w pełni! Prace trwają m.in. w Chomęcicach, Koziegłowach, Rokietnicy i Nadrożnie czy na drodze Buk – Szewce

Czytaj więcej
10-07-2019 11:01

Zmiany na ulicy Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie

Do końca lipca potrwa przebudowa skrzyżowania ulic Gnieźnieńskiej i Goślińskiej w Murowanej Goślinie. Po zakończeniu prac zmieni się organizacja ruchu w tym miejscu.

Czytaj więcej
05-07-2019 13:16

Trwa budowa ścieżki rowerowej na drodze Buk – Szewce

4,6 kilometra. Taką długość będzie miała ścieżka rowerowa na drodze z Buku do Szewc. Prace już się rozpoczęły. Inwestycja będzie kosztować prawie 7,5 mln zł.

Czytaj więcej

Mapa strony

Wszelkie prawa zastrzeżone 2015

Realizacja:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, tel.: 61 859 34 30, fax: 61 859 34 29, email: zdp@powiat.poznan.pl
 2. W Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, który dostępny jest pod adresem e-mail: cezary.sadowski@rodo.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie RODO, w związku z zarządzaniem drogami powiatowymi w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 12, 138, 159, 317, 1356).
 4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w związku z:
  1. rozpatrywaniem złożonych wniosków i podań, w celu podjęcia przez ZDP w Poznaniu działań zmierzających do ich realizacji;
  2. realizacją zawartych z ZDP w Poznaniu umów i porozumień;
  3. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ZDP w Poznaniu w związku z prowadzeniem działalności jako samorządowej jednostki organizacyjnej powiatu poznańskiego.
 5. Na mocy przepisów prawa, odbiorcami danych mogą być:
  1. inne organy i instytucje,
  2. firmy świadczące usługi, a w szczególności: w zakresie ochrony danych osobowych, obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego, szkoleń, finansowym, ubezpieczenia, obsługi medycznej, serwisu urządzeń,
  3. placówki naukowe i badawcze,
  4. placówki edukacyjne,
  5. firmy świadczące usługi budowlano-remontowe,
  6. firmy świadczące usługi projektowe.
 6. Dane osobowe podlegają okresowemu przeglądowi i są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z przepisów prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych. Ze wskazanych uprawnień może Pani/Pan skorzystać:
  1. w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy stwierdzi Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  2. w odniesieniu do żądania usunięcia danych, gdy Pani/Pana dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;
  3. cofnie Pani/Pan swoją zgodę na przetwarzanie danych, gdy zgłoszony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych;
  4. w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, gdy Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem lub dane powinny być usunięte;
  5. w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy stwierdzi Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe, wówczas może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych na okres umożliwiający weryfikację przez ZDP prawidłowości tych danych.
 8. Jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych naruszy przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych Warszawa, 00- 193, ul. Stawki 2, tel. (22) 5310300, fax. (22) 5310301.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. W przypadku, kiedy Pani/Pana dane będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu (profilowaniu), o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO zostanie Pan/Pani poproszona o wyrażenie na to zgody.
Rozumiem