Kontakt

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU
ul. Zielona 8

61-851 Poznań

tel. 61 859-34-30
fax 61 859-34-29

zdp@powiat.poznan.pl *)**)

* – Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu informuje, iż odpowiedzi na korespondencję przesłaną za pomocą poczty elektronicznej e-mail udziela się wyłącznie w przypadku przesłania jej na adres zdp@powiat.poznan.pl i spełniającej wymagania określone w art. 63 par. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego.
Oznacza to, że treść korespondencji musi zawierać wskazanie osoby od której pochodzi (imię i nazwisko), jej adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu i lokalu) oraz żądanie (przedmiotu sprawy). Jeżeli w korespondencji nie wskazano adresu wnoszącego, podanie pozostawia się bez rozpatrzenia.  

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 – 16.00
od wtorku do piątku 8.00 – 15.00  

Spotkania Dyrektora ZDP z klientami:

w poniedziałki w godzinach 15.00 – 16.00
po uprzednim telefonicznym umówieniu się
pod numerem tel. 61 859-34-30

W sprawach zimowego utrzymania dróg
po godzinach pracy ZDP
prosimy o kontakt pod numerem telefonu

508 236 315

**) W celu uzyskania informacji regulowanych ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz.U z 2001 r. Nr 112, poz. 1129 z późn.zm) prosimy o korzystanie z danych adresowych zamieszczonych w zakładce

wniosek o udostępnienie inf. publicznej


kontakt

Mapa strony

Wszelkie prawa zastrzeżone 2015

Realizacja: