Aktualności

03-12-2019 11:05

Droga z Trzcielina do Stęszewa wyremontowana

Prawie 1,9 mln zł kosztował remont drogi powiatowej na odcinku Trzcielin – Stęszew. To ponad 3,7-kilometrowy odcinek. Jak się zmienił?

Czytaj więcej
28-11-2019 6:58

27 grudnia Zarząd Dróg Powiatowych będzie nieczynny

Informujemy, że 27 grudnia 2019 roku Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu będzie nieczynny. Z kolei 7 grudnia 2019 roku (sobota) będziemy pracować w godzinach od 8 do 15.

Czytaj więcej
25-11-2019 14:03

Kolejny fragment drogi Gądki – Szczodrzykowo przebudowany!

Chodniki, ścieżki rowerowe, szeroka, równa jezdnia, odwodniona droga – tak zmienił się kolejny odcinek drogi powiatowej Gądki – Szczodrzykowo.

Czytaj więcej
21-11-2019 14:12

Przetarg na przebudowę drogi Więckowice – Lusówko

Ogłosiliśmy przetarg na przebudowę drogi powiatowej nr 2392P na odcinku z Więckowic do Lusówka (Rozalin). To odcinek o długości 2,5 km.

Czytaj więcej
20-11-2019 9:08

Z Pobiedzisk do Kociałkowej Górki po nowej ścieżce

Zakończył się pierwszy etap przebudowy drogi Iwno – Pobiedziska, czyli budowa 5-kilometrowej ścieżki rowerowej z Pobiedzisk do Kociałkowej Górki.

Czytaj więcej
24-10-2019 8:37

Przetarg na II etap przebudowy Poznańskiej w Koziegłowach

Ogłosiliśmy przetarg na kolejny etap przebudowy ulicy Poznańskiej w Koziegłowach. Tym razem na odcinku od Piaskowej do Gdyńskiej.

Czytaj więcej
16-10-2019 10:02

Najdroższa inwestycja drogowa powiatu coraz bliżej

77 mln zł ma kosztować budowa oraz przebudowa dróg w rejonie Krzesin i  Borówca. Umowę podpisał Jan Grabkowski, starosta poznański.

Czytaj więcej
10-10-2019 14:39

Umowy na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych

W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu podpisano umowy na dofinansowanie inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych. Cztery z nich dotyczyły powiatu poznańskiego.

Czytaj więcej
08-10-2019 14:03

Odcinki dróg powiatowych przekazane w zarząd gminom

Od 1 stycznia 2020 roku droga powiatowa nr 2504P, a także części dróg powiatowych nr 2503P oraz 2427P zostaną pozbawione kategorii i przekazane w zarząd gminom.

Czytaj więcej
07-10-2019 12:13

Węzeł przesiadkowy Kórnik oficjalnie otwarty

W piątek oficjalnie otwarto węzeł przesiadkowy Kórnik w Szczodrzykowie. W ramach projektu powiat poznański zbudował ścieżkę rowerową z Runowa.

Czytaj więcej

Mapa strony

Wszelkie prawa zastrzeżone 2015

Realizacja:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, tel.: 61 859 34 30, fax: 61 859 34 29, email: zdp@powiat.poznan.pl
 2. W Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, który dostępny jest pod adresem e-mail: cezary.sadowski@rodo.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie RODO, w związku z zarządzaniem drogami powiatowymi w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 12, 138, 159, 317, 1356).
 4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w związku z:
  1. rozpatrywaniem złożonych wniosków i podań, w celu podjęcia przez ZDP w Poznaniu działań zmierzających do ich realizacji;
  2. realizacją zawartych z ZDP w Poznaniu umów i porozumień;
  3. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ZDP w Poznaniu w związku z prowadzeniem działalności jako samorządowej jednostki organizacyjnej powiatu poznańskiego.
 5. Na mocy przepisów prawa, odbiorcami danych mogą być:
  1. inne organy i instytucje,
  2. firmy świadczące usługi, a w szczególności: w zakresie ochrony danych osobowych, obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego, szkoleń, finansowym, ubezpieczenia, obsługi medycznej, serwisu urządzeń,
  3. placówki naukowe i badawcze,
  4. placówki edukacyjne,
  5. firmy świadczące usługi budowlano-remontowe,
  6. firmy świadczące usługi projektowe.
 6. Dane osobowe podlegają okresowemu przeglądowi i są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z przepisów prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych. Ze wskazanych uprawnień może Pani/Pan skorzystać:
  1. w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy stwierdzi Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  2. w odniesieniu do żądania usunięcia danych, gdy Pani/Pana dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;
  3. cofnie Pani/Pan swoją zgodę na przetwarzanie danych, gdy zgłoszony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych;
  4. w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, gdy Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem lub dane powinny być usunięte;
  5. w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy stwierdzi Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe, wówczas może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych na okres umożliwiający weryfikację przez ZDP prawidłowości tych danych.
 8. Jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych naruszy przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych Warszawa, 00- 193, ul. Stawki 2, tel. (22) 5310300, fax. (22) 5310301.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. W przypadku, kiedy Pani/Pana dane będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu (profilowaniu), o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO zostanie Pan/Pani poproszona o wyrażenie na to zgody.
Rozumiem