Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015

03-02-2016 12:41

31-01-2016 14:19

2015 r. Droga 2424P – ul. Kierska w Rokietnicy

6 lipiec 2015 r.   Na ulicy Kierskiej dobiegają końca prace związane z budową kanalizacji deszczowej. W dalszym ciągu kontynuowaneCzytaj więcej
22-01-2016 14:31

2015 r. Droga 2401P w m. Skórzewo

6 lipiec 2015 r.   W tym miesiącu dobiegają końca prace związane z budową kanału deszczowego. Obecnie na długości 1100Czytaj więcej
21-01-2016 12:55

2014r. Droga 2424P w m. Kiekrz

W 2014 roku zakończyła się przebudowa blisko kilometrowego odcinka ulicy Kierskiej w Kiekrzu, na odcinku od ul. Leśnej do ul. Altanowej. Na całej szerokości jezdni ułożona została podbudowa nawierzchni z betonu asfaltowego oraz warstwy wiążącej. W ramach modernizacji 906 mb odcinka nawierzchnia została poszerzona do 6,0 m przebudowano skrzyżowania z drogami gminnymi oraz wybudowano przejścia […]

Czytaj więcej
09-10-2015 15:57

2014r. Droga 2401P w m. Skórzewo

W 2014 roku Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu przeprowadził kompleksową modernizację drogi 2401P Dopiewo-Poznań, ul. Poznańska w Skórzewie, Etap I na odc. od końca skrzyżowania ul. Poznańskiej i Malwowej do początku skrzyżowania ul. Poznańskiej i ul. Batorowskiej. Prace  na dł. 0,90 km objęły zarówno poszerzenie jezdni do 9,0 m wykonanie chodników, ciągów rowerowych i pieszo-rowerowych, […]

Czytaj więcej
08-10-2015 15:49

2013r. Droga 2390P w m. Wiry

W 2013 roku  do programu zgłoszono przebudowę drogi powiatowej 2390P ul. Łęczycka w Wirach, na odcinku od ul. Zespołowej do ul. Laskowskiej oraz remont odcinków od parkingu przy kościele do ul. Zespołowej i od ulicy Laskowskiej do ul. Dworcowej. Realizacja zadania została podzielona na dwa zakresy robót: pierwszy polegał na przebudowie  (dł. 701m) odcinka od ulicy Zespołowej […]

Czytaj więcej
07-10-2015 15:52

2013r. Droga 2419P w m. Lusówko

Wnioski Powiatu Poznańskiego o dofinansowanie inwestycji drogowych do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2012-2015 II Etap Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój zostały w 2013 roku  po raz kolejny wysoko ocenione. Tym razem do programu zgłoszono przebudowę drogi powiatowej 2419P Lusówko-Sady w miejscowości Lusówko w ciągu ulicy Tarnowskiej na odcinku od ul. Jankowickiej do ul. Grabowej (gmina Tarnowo Podgórne). […]

Czytaj więcej
06-10-2015 12:29

2012r. Droga 2406P w m. Biedrusko, etap III

W 2012 roku Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu rozpoczął ostatni, III etap przebudowy drogi powiatowej 2406P w Biedrusku. Projekt na przebudowę 750-metrowego odcinka drogi został wysoko oceniony, dzięki czemu zyskał dofinansowanie z MSWiA w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Prace objęły zarówno kompleksową modernizację 750-metrowego odcinka (remont nawierzchni, budowa chodników, zatoki autobusowej, ułożenie kanalizacji) […]

Czytaj więcej

Mapa strony

Wszelkie prawa zastrzeżone 2015

Realizacja: