Zagospodarowanie przestrzenne

16-11-2015 13:43

Wydanie postanowienia do projektu decyzji o warunkach zabudowy

04-11-2015 13:48

Wydanie postanowienia do projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

02-11-2015 13:49

Wydanie postanowienia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Mapa strony

Wszelkie prawa zastrzeżone 2015

Realizacja: