Roboty w pasie drogowym

14-11-2018 10:12

Zawarcie umowy użyczenia gruntu celem umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej

15-12-2015 11:44

Wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz umieszczenia urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym drogi powiatowej

15-10-2015 11:45

Wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym drogi powiatowej

Mapa strony

Wszelkie prawa zastrzeżone 2015

Realizacja: