Zadania dofinansowanie z programów unijnych

Kierska lipiec

 

 

 

Prace przy przebudowie ulicy Poznańskiej prowadzone są zgodnie z harmonogramem. W ramach zaplanowanych robót, w lipcu dokończono prace związane z budową kanalizacji deszczowej, wykonano też przełożenie istniejącej kanalizacji sanitarnej. Po prawej stronie drogi wykonano ciąg pieszo-rowerowy, powstał chodnik ze zjazdami do posesji i zatoka autobusowa oraz  miejsca postojowe. Na poszerzeniu drogi ułożono podbudowę z tłucznia kamiennego i częściowo z betonu asfaltowego. Z kolei w sierpniu rozpoczęto roboty drogowe po drugiej stronie ulicy (polegające na rozbiórce, układaniu krawężników i ścieków przykrawężnikowych). W planach jest też m.in. układanie nawierzchni z kostki betonowej ciągu pieszo-rowerowego, zjazdów do posesji i zatoki autobusowej, frezowanie nawierzchni, układanie podbudowy na poszerzeniach.

 

Mapa strony

Wszelkie prawa zastrzeżone 2015

Realizacja: